از خیلی وقت پیش ب فکر #حلقه ی خوشامد پشت در واسه #اتاق #کیان بودم.
از اونجا ک با کیان ، #خرید و گشتن تو #بازار خیلی آسون نیست و لذت خرید ب سختی و خستگی ش نمیآرزه و هم اینکه عادت و علاقه ی بسیار زیادی ب #بازیافت و #نوآوری و #تغیر کاربری دارم دست ب کار شدیم.
خدارو شکر کیان هم مفهوم #کاردستی رو یاد گرفته و میدونه هرچیز ک خار آید روزی ب کار آید.
what is useless, may one day be useful!
پ ن ، اولین تجربه ی ساخت حلقه ، مواد مورد نیاز (فقط) هرچه در منزل بود شامل #اشیا و #عروسک های قدیمی.
شاید باز هم درست کنیم و البته هر تجربه ای بار دوم با #خلاقیت بیشتری همراه میشه.
#kian #little man #everyday #new #experience #hadiwork #ring #room #door #mom & son #amusing #playing #habit #interesting #shopping #recreation #recovery

34

2

  • profile picture

    @leilaamin123 ممنون بهارجون ک همیشه ب من لطف دارید 🌹😍🌹

  • profile picture

    آفرین به این مادر نمونه👌👌👌👌👌👌