Makukuuuu..Hari ini jam 4 sore kita ngabuburit yuk,semoga map ini ngebantu makuku untuk cari alamat rumah ke dua nya princess Makuta yaaa🤗👩🍰 ! inshAllah kita ketemu di jl.Aruna no 15 bandung yaa makuku. See u soon makuku👋
.
.
#secondstoremakuta
#bandungmakuta
#initehngangenin
#makutacake
#makutaprincess
#laudyacynthiabella
#ramdhanngangenin 💞
At: Bandung

user in photo

55,791

344

 • profile picture

  Deket rumahhh 💙💙

 • profile picture

  Oh ternyata dekett

 • profile picture

  Teteh buka outlet didaerah kabupaten nya atuh teh tiap mau beli abis terus 😢😢😢😢

 • profile picture

  @mutiarapm pulang makuta ya mut...

 • profile picture

  ÁĶÚ MÁÚ ĶÁŚĨĤ ŤĔŚŤĨ ŃĨĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃĶÚ ŤÚŔÚŃ 10ĶĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.andi.fashionherbal PĔĹÁŶÁŃÁŃŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĞÁMPÁŃĞ ĎĨPÁĤÁMĨ ÁŔÁĤÁŃŃŶÁ.

 • profile picture

  ÁĶÚ MÁÚ ĶÁŚĨĤ ŤĔŚŤĨ ŃĨĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃĶÚ ŤÚŔÚŃ 10ĶĞ ĞÁŔÁ ĞÁŔÁ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ@dr.andi.fashionherbal PĔĹÁŶÁŃÁŃŃŶÁ oĶĔ ßÁŃĞĔŤ ĞÁMPÁŃĞ ĎĨPÁĤÁMĨ ÁŔÁĤÁŃŃŶÁ.

 • profile picture

  jänġän sämpäï sïst këtïnġġälän jämän ÿä, mäü ċäntïk länġsünġ ċärï äjä pëmütïh sëlürüh tübühnÿä@dr.rohendi.herbalconsultant , äkü sëndïrï ÿänġ büktïïn löh sïst hëhë ätäü ïnvïtëë[ D368F032] whtsäpp[ 0813-2259-2776. ]

 • profile picture

  ÁĶÚ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ÚĎÁĤ ĞÁPÁĶĔ ĶÁČÁMÁŤÁ MĨŃÚŚ ĹÁĞĨ ßĔŔĶÁŤ PŔoĎÚĶ MÁŤÁ MĨŃÚŚ ĎÁŔĨ@dr.nelfa.fashionherbal ŚĔŤĔĹÁĤ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ ŚĔĹÁMÁ 1ßÚĹÁŃ MÁŤÁĶÚ ÚĎÁĤ ĞÁMĨŃÚŚ ĹÁĞĨ. MÁĶÁŚĨĤ ĹoĤ ŚĔßĔĹÚMŃŶÁ MßÁ NeLfA

 • profile picture

  ÁĶÚ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ÚĎÁĤ ĞÁPÁĶĔ ĶÁČÁMÁŤÁ MĨŃÚŚ ĹÁĞĨ ßĔŔĶÁŤ PŔoĎÚĶ MÁŤÁ MĨŃÚŚ ĎÁŔĨ@dr.andi.fashionherbal ŚĔŤĔĹÁĤ PÁĶĔ PŔoĎÚĶ ŚĔĹÁMÁ 1ßÚĹÁŃ MÁŤÁĶÚ ÚĎÁĤ ĞÁMĨŃÚŚ ĹÁĞĨ. MÁĶÁŚĨĤ ĹoĤ ŚĔßĔĹÚMŃŶÁ MßÁ AnDi

 • profile picture

  ĴÁŃĞÁŃ ßÚĶÁ ĨĞ ŃŶÁ@dr.andi.fashionherbal ŃÁŃŤĨ ŴÁĴÁĤ ĶÁMÚ ĴÁĎĨ ĞÁ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ ĹÁĞĨ ĎÁŃ ĞÁ ĶÚŚÁM.